Producte

Producte en viu:

  • Xais de totes les mides per a engreixar
  • Xais per a escorxador
  • Cabrits per a escorxador
  • Ovelles per a vida
  • Ovelles per a escorxador

Producte en canal:

  • Xai en canal
  • Cabrit en canal · 
  • Ovella en canal